Home » Posts tagged 'đơn xin việc'

Tag Archives: đơn xin việc

Một số lưu ý cần biết khi nộp đơn tìm việc ở TP Hồ Chí Minh

Những người tìm việc làm ở thị trường việc làm TP Hồ Chí Minh thường cần phải cẩn thận chọn lọc những ngành nghề nào cần đặt mục tiêu. Người tìm việc làm nên có một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ và tích cực. Bạn càng nộp hồ sơ cho nhiều vị trí, bạn càng có nhiều cơ hội phỏng vấn.

Mặt khác, không có lí do gì để ứng tuyển cho vị trí bạn không muốn hoặc công việc bạn không có cơ hội được nhận. Bạn cần phải ứng tuyển cho các vị trí và lĩnh vực phù hợp – công việc mà bạn đủ điều kiện và có cơ hội tốt để được lựa chọn, ít nhất, để có một buổi phỏng vấn vòng đầu tiên.

Làm thế nào để quyết định bạn có nên ứng tuyển cho một công việc hay không?

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn quyết định công việc nào cần lưu ý:

 Lập một danh sách các đặc điểm mong muốn của một công việc lý tưởng đối với bạn. Hãy thử nghĩ về ít nhất bảy hoặc nhiều yếu tố sẽ định nghĩa về công việc hoàn hảo. Ví dụ, các yếu tố chính có thể bao gồm: ngành nghề đúng chuyên môn của bạn, cơ hội để được thăng tiến, cấp trên có khả năng bồi dưỡng, khuyến khích tiềm năng phát triển của bạn, cơ hội tiếp thu kiến ​​thức mới, gần nhà và dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống.

Không nộp đơn xin việc khi bạn đang đấu tranh để quyết định xem liệu bạn có quan tâm vị trí đó hay không. Đảm bảo rằng công việc đáp ứng ít nhất một phần ba các yếu tố của vị trí lý tưởng đối với bạn. Nó có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều người tìm việc làm phải nộp đơn xin việc cho vị trí mà họ không thực sự muốn. Hãy tự hỏi liệu bạn có muốn được nhận cuộc gọi phỏng vấn hay không. Chỉ ứng tuyển cho các vị trí không hấp dẫn trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Trong hầu hết các trường hợp, hãy tận dụng tốt hơn các nguồn giới thiệu của mình để tìm kiếm một công việc phù hợp ở thị trường việc làm TP Hồ Chí Minh.

Tạo một danh sách 8 – 10 ưu điểm nổi bật nhất của bạn, thứ đủ khả năng đem lại cho bạn một công việc. Hãy suy nghĩ về những điểm mạnh của bạn, những yếu tố đã dẫn bạn đến thành công thậm chí từ khi còn nhỏ trong các bài tập ở trường học, công việc tình nguyện, thực tập, và sự nghiệp trước đây. Điều này sẽ hữu ích khi chuẩn bị đơn tìm việc làm của bạn và cho các cuộc phỏng vấn sắp tới ở thị trường việc làm TP Hồ Chí Minh.

Xem xét các yêu cầu cho vị trí bạn quan tâm và biên soạn một danh sách những bằng cấp được yêu cầu hàng đầu. Nếu bạn có ít hơn một nửa số bằng cấp mong muốn, có lẽ bạn nên chuyển sang các sự lựa chọn thực tế khác. Một ngoại lệ cho điều này sẽ là một vị trí vô cùng hấp dẫn, hoặc một công ty rất hấp dẫn, vì có khả năng họ sẽ xem xét bạn cho một số vị trí khác khi họ nhìn thấy đơn tìm việc làm của bạn.

 Đặt mục tiêu cho số lượng đơn tìm việc làm bạn nộp mỗi tuần thị trường việc làm TP Hồ Chí Minh.

Con số này sẽ thay đổi tùy theo thời gian bạn có để dành ra để tìm việc làm dựa trên nhu cầu cạnh tranh về thời gian của bạn dành cho gia đình, trường học và công việc. Cũng nên nhận thức rằng phần lớn thời gian tìm kiếm công việc của bạn nên được dành cho các hoạt động như kết nối mạng, thay vì chỉ nộp đơn cho công việc.